Finał konkursu „Kodować każdy może”

(11 głosów, średnia ocena: 4.64 na 5)

WP_20180224_10_45_05_Pro

     24.02.2018 r. na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu „Kodować każdy może”. Naszą szkołę mieli zaszczyt reprezentować uczniowie Jan Stawski, Tomasz Serafinowicz i Dominik Chołżyński pod opieką nauczyciela informatyki Arkadiusza Lewandowskiego. Organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie, a patronat merytoryczny sprawował Wydział Informatyki. Konkurs odbywał się pod patronatem Prezydenta Miasta Szczecina oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

      Uczestników wydarzenia, którzy zostali wyłonieni w wyniku eliminacji zdalnych oraz ich rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości przywitała Anna Rakowska pomysłodawczyni i organizatorka konkursu. Następnie swoje słowa powitalne wygłosił prodziekan Wydziału Informatyki dr hab. inż. Marcin Korzeń, po czym pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 mgr inż. Iwona Górska dokonała oficjalnego otwarcia.

WP_20180224_10_59_06_Pro

     Finał rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych: w kategorii klas 2-3 udział wzięło 5 uczestników, klas 4-5 - 12 uczestników, natomiast w kategorii klas 6 - 12 zawodników.

    Pierwszą częścią finału były zmagania indywidualne uczestników konkursu. W  pracowniach komputerowych rozwiązywali zadania finałowe w języku Scratch. Zadania nawiązywały do hasła - „Rok dla Niepodległej”. Uczniowie mieli za zadanie stworzyć skrypty rysujące elementy na portrecie Józefa Piłsudskiego, a także wkomponować skrypt rysujący flagi Polski o różnych stopniach trudności.

    Podczas gdy uczniowie wykonywali zadania ich rodzicie i nauczyciele wysłuchali prezentacji mgr inż. Sławomira Wernikowskiego z Wydziału Informatyki na temat pozornej anonimowości w Internecie.

WP_20180224_11_11_17_Pro

     Gdy najmłodsi uczestnicy zakończyli pracę indywidualną, rozpoczęły się zmagania zespołowe. W każdej kategorii wiekowej, w drodze losowania, powstały dwa zespoły. Do dyspozycji zespołu był jeden komputer i tablica. Każdy zespół miał za zadanie w ciągu 10 minut stworzyć jak najciekawszy projekt na wskazany temat, odpowiednio  „Zwycięstwo” (klasy 2-3), „Sukces” (klasy 4-5) oraz „Remis” (klasy 6). W tej konkurencji oceny dokonywali zebrani na sali rodzice i nauczyciele. Wyposażeni w zdalne piloty głosowali na najlepszy projekt. Zarówno zespół w którym znaleźli się Jan Stawski i Tomasz Serafinowicz (klasy 4-5) jak i zespół Dominika Chołżyńskiego (klasy 6) w wyniku głosowania zajęli pierwsze miejsce. Serdecznie gratulujemy!

WP_20180224_12_48_09_Pro

WP_20180224_12_51_20_Pro

     Niestety w zmaganiach indywidualnych nasi uczniowie znaleźli się poza podium, ale sam udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu „Kodować każdy może” jest ogromnym sukcesem uczniów, których do konkursu przygotowywali nauczyciele informatyki pani Wieńczysława Kowal i pan Arkadiusz  Lewandowski.

WP_20180224_13_38_22_Pro

    Wszyscy uczestnicy Finału otrzymali pamiątkowe gadżety ufundowane przez firmy wspierające konkurs, a także pamiątki dotyczące Szczecina. Dodatkowo nagrodzeni zostali zwycięzcy zespołowych zmagań. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy Finalisty.

WP_20180224_13_42_11_Pro

WP_20180224_13_43_06_Pro

Więcej na stronie https://sp48szczecin.edupage.org/

WP_20180224_14_05_48_Pro 

Copyright © 2004 - 2012 Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni.