PolishEnglishFrenchGermanGreekItalianJapaneseRussianTurkish
   
Text Size

Ogłoszenia

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)

Dyrekcja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r. Nr 104, poz. 965 i Nr 141, poz. 1362, z 2004 r. Nr 164, poz. 1716, z 2005 r. Nr 142, poz. 1191, z 2006 r. Nr 36, poz. 250, Nr 86, poz. 595 i Nr 141, poz. 999 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 186, poz. 1245) ogłoszonego 30 kwietnia 2002 r. informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.    
     Po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły w roku szkolnym 2011/2012 ustalono dodatkowe dni wolne w następujących terminach:

31.10.2011 r
.,
3.04.2012 r
. – sprawdzian uczniów klas szóstych,
2.05.2012 r
.,
4.05.2012 r
.,
18.05.2012 r
. – Dzień Patrona Szkoły,
8.06.2012 r
.

     Jednocześnie informujemy, że w w/w dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

Listy uczniów klas I i "0"

(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)

Listy klas uczniów przyjętych w roku szkolnym 2011/2012 do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych znajdują się do wglądu w sekretariacie szkoły.

   

WYPRAWKA SZKOLNA 2011

(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)

     Programem są objęte dzieci, które w roku szkolnym 2011/2012 będą uczniami klas I-III. Wyprawka szkolna obejmuje również uczniów słabo widzących, nie słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

    Dofinansowanie dotyczy podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego.

    Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń.

    Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

    Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

     1) uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.1)), tj. do 351 zł dochodu netto na jedną osobę w rodzinie  w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku;

     2) uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń.

    Dowodem zakupu podręczników jest imienna faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach programu lub nie zostały rozliczone w ramach innego programu pomocy uczniom.

    Wnioski do odbioru w sekretariacie szkoły.

    Termin składania wniosków  w sekretariacie szkoły do dnia 9 września 2011 roku.

 

   

Wykaz podręczników dla klas 1-6 w SSP nr 6 w roku szkolnym 2011/2012

(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)
Prezentujemy zestawy podręczników i ćwiczeń, z jakich będą korzystać uczniowie klas 1-6 w naszej szkole w roku szkolnym 2011/2012
   

WYPRAWKA - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)

Informacja dla rodziców uczniów oddziału przedszkolnego.

WYPRAWKA – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

2 bloki techniczne

2 bloki techniczne kolorowe

2 duże zeszyty kolorowego papieru

2 małe zeszyty kolorowego papieru

4 zeszyty w wąskie linie - czerwone

1 zeszyt w kratkę

tekturowa teczka zapinana na gumkę

pudełko kredek ołówkowych – grubych „Bambino”

ołówek nie łamiący się

temperówka

gumka

nożyczki

klej w sztyfcie

farby plakatowe

2 pędzle: gruby i cienki

duże pudełko plasteliny

Wszystkie przybory podpisać na zewnętrznej stronie.

Podręczniki zamawia nauczyciel.

Inauguracja roku szkolnego 1.09.2011 r. godz.9.oo.

Zebranie organizacyjne 2.09.11 r. o godz.16.oo.

 

   

Strona 63 z 68

Z życia szkoły

 • Medal LOK dla naszej szkoły Medal LOK dla naszej szkoły
  Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni została odznaczona Medalem 75-lecia Ligi Obrony Kraju w uznaniu zasług na rzecz Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju we Wrześni. Medal na ręce dyrektora szkoły wraz z pamiątkowym dyplomem przekazał prezes...
  23 września 2020
  Czytaj więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Wydarzenia sportowe

 • Treningi koszykówki SMOKA Treningi koszykówki SMOKA
  będą się odbywać od 29 czerwca do 30 lipca 2020 r. w terminach: wtorek i środa dla grupy 0-II klasa - sala Batorego w godzinach 11:20-12:50 poniedziałek i środa dla grupy III klasa - sala Słowackiego w godzinach 13:00-14:30 wtorek i czwartek dla grupy V klasa - sala Słowackiego w godzinach 13:00-14:30 Serdecznie zapraszamy
  03 lipca 2020
  Czytaj więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Polska

godło

Teams

teams

Uonet+ dziennik

baner_vulcan_1

Office 365

office-365-banner

Bezpieczny wypoczynek

bezpieczny

Uczymy programować!

Uczymy_programowa

Ubezpieczenie uczniów

znak_WIENER_Black

Lepsza Edukacja

rol2

Cybernauci

cybernauci

SKS

sks

Technologie z klasą

Technologie_z_klasa_120_x_240_IV-VI

Projekt z klasą

pion_JPG

Pilotaż programowania

l2_logo

Szkoła Promująca Zdrowie

LOGO

logo_wszpz

My Polacy

nbp

Mega Misja

megamisja

Code for green

CFR

Mistrzowie Kodowania

mistrzowie_kodowania

Scratch

Scratch2

Baltie

b3

CodeWeek

codeweekeu

Cyfrowa szkoła

logoCyfrowaSzkola

Gimnazjum nr 2

logo-szkolne-po-liftingu

Odzyskiwanie hasła - UONET+

baner_vulcan_2

Pierwsze logowanie

baner_vulcan_2

Deklaracja dostępności

BIP

logo_bip

Reklama