PolishEnglishFrenchGermanGreekItalianJapaneseRussianTurkish
   
Text Size

Ogłoszenia

Kółka zainteresowań

(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)

    W roku szkolnym 2011/2012 w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6  prowadzone są następujące kółka zainteresowań:

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)

Dyrekcja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r. Nr 104, poz. 965 i Nr 141, poz. 1362, z 2004 r. Nr 164, poz. 1716, z 2005 r. Nr 142, poz. 1191, z 2006 r. Nr 36, poz. 250, Nr 86, poz. 595 i Nr 141, poz. 999 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 186, poz. 1245) ogłoszonego 30 kwietnia 2002 r. informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.    
     Po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły w roku szkolnym 2011/2012 ustalono dodatkowe dni wolne w następujących terminach:

31.10.2011 r
.,
3.04.2012 r
. – sprawdzian uczniów klas szóstych,
2.05.2012 r
.,
4.05.2012 r
.,
18.05.2012 r
. – Dzień Patrona Szkoły,
8.06.2012 r
.

     Jednocześnie informujemy, że w w/w dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

   

Listy uczniów klas I i "0"

(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)

Listy klas uczniów przyjętych w roku szkolnym 2011/2012 do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych znajdują się do wglądu w sekretariacie szkoły.

   

WYPRAWKA SZKOLNA 2011

(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)

     Programem są objęte dzieci, które w roku szkolnym 2011/2012 będą uczniami klas I-III. Wyprawka szkolna obejmuje również uczniów słabo widzących, nie słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

    Dofinansowanie dotyczy podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego.

    Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń.

    Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

    Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

     1) uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.1)), tj. do 351 zł dochodu netto na jedną osobę w rodzinie  w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku;

     2) uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń.

    Dowodem zakupu podręczników jest imienna faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach programu lub nie zostały rozliczone w ramach innego programu pomocy uczniom.

    Wnioski do odbioru w sekretariacie szkoły.

    Termin składania wniosków  w sekretariacie szkoły do dnia 9 września 2011 roku.

 

   

Wykaz podręczników dla klas 1-6 w SSP nr 6 w roku szkolnym 2011/2012

(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)
Prezentujemy zestawy podręczników i ćwiczeń, z jakich będą korzystać uczniowie klas 1-6 w naszej szkole w roku szkolnym 2011/2012
   

Strona 43 z 48

Z życia szkoły

 • XI Archidiecezjalny Zjazd Szkół im. Jana Pawła II XI Archidiecezjalny Zjazd Szkół im. Jana Pawła II
  Już po raz jedenasty nasza szkoła uczestniczyła w Archidiecezjalnym Zjeździe Szkół noszących imię Jana Pawła II. 15 maja pod opieką wicedyrektor szkoły pani Renaty Król i pani Magdaleny Latosi uczniowie szkoły Jagoda Janiak, Izabela Nikiel i Piotr Charemsa,...
  24 maja 2019
  Czytaj więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Wydarzenia sportowe

 • Wrzesińskie Gwiazdy Sportu Wrzesińskie Gwiazdy Sportu
  22 maja w hali sportowej SSP nr 3 we Wrześni odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Wrzesińskim Gwiazdom Sportu. Wśród nagrodzonych sportowców znaleźli się również sportowcy naszej szkoły. Nagrody za osiągnięcia sportowe z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Września Tomasza Kałużnego otrzymali: Karina Szymaniak, Michalina Rakowska, Igor Więcek, Kacper...
  23 maja 2019
  Czytaj więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Polska

godło

Uonet+ dziennik

baner_vulcan_1

Office 365

office-365-banner

Uczymy programować!

Uczymy_programowa

Ubezpieczenie uczniów

Lepsza Edukacja

rol2

Cybernauci

cybernauci

Technologie z klasą

Technologie_z_klasa_120_x_240_IV-VI

Projekt z klasą

pion_JPG

Pilotaż programowania

l2_logo

Szkoła Promująca Zdrowie

LOGO

logo_wszpz

My Polacy

nbp

Mega Misja

megamisja

Code for green

CFR

Mistrzowie Kodowania

mistrzowie_kodowania

Scratch

Scratch2

Baltie

b3

CodeWeek

codeweekeu

Cyfrowa szkoła

logoCyfrowaSzkola

Gimnazjum nr 2

logo-szkolne-po-liftingu

Odzyskiwanie hasła - UONET+

baner_vulcan_2

Pierwsze logowanie dziennik rok szkolny 2017/2018

baner_vulcan_2

BIP

logo_bip

Reklama