PolishEnglishFrenchGermanGreekItalianJapaneseRussianTurkish
   
Text Size

Ogłoszenia

Listy uczniów klas I i "0"

(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)

Listy klas uczniów przyjętych w roku szkolnym 2011/2012 do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych znajdują się do wglądu w sekretariacie szkoły.

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2011

(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)

     Programem są objęte dzieci, które w roku szkolnym 2011/2012 będą uczniami klas I-III. Wyprawka szkolna obejmuje również uczniów słabo widzących, nie słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

    Dofinansowanie dotyczy podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego.

    Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń.

    Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

    Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

     1) uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.1)), tj. do 351 zł dochodu netto na jedną osobę w rodzinie  w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku;

     2) uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń.

    Dowodem zakupu podręczników jest imienna faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach programu lub nie zostały rozliczone w ramach innego programu pomocy uczniom.

    Wnioski do odbioru w sekretariacie szkoły.

    Termin składania wniosków  w sekretariacie szkoły do dnia 9 września 2011 roku.

 

   

Wykaz podręczników dla klas 1-6 w SSP nr 6 w roku szkolnym 2011/2012

(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)
Prezentujemy zestawy podręczników i ćwiczeń, z jakich będą korzystać uczniowie klas 1-6 w naszej szkole w roku szkolnym 2011/2012
   

WYPRAWKA - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)

Informacja dla rodziców uczniów oddziału przedszkolnego.

WYPRAWKA – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

2 bloki techniczne

2 bloki techniczne kolorowe

2 duże zeszyty kolorowego papieru

2 małe zeszyty kolorowego papieru

4 zeszyty w wąskie linie - czerwone

1 zeszyt w kratkę

tekturowa teczka zapinana na gumkę

pudełko kredek ołówkowych – grubych „Bambino”

ołówek nie łamiący się

temperówka

gumka

nożyczki

klej w sztyfcie

farby plakatowe

2 pędzle: gruby i cienki

duże pudełko plasteliny

Wszystkie przybory podpisać na zewnętrznej stronie.

Podręczniki zamawia nauczyciel.

Inauguracja roku szkolnego 1.09.2011 r. godz.9.oo.

Zebranie organizacyjne 2.09.11 r. o godz.16.oo.

 

   

Konkurs na projekt koszulki

(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)

 

 

Konkurs na projekt koszulki „Dnia Szkoły Bez Przemocy”

Zaprojektuj koszulkę promującą Dzień Szkoły bez Przemocy

i wygraj tablet graficzny!

6 czerwca po raz kolejny obchodzić będziemy Dzień Szkoły Bez Przemocy - ogólnopolskie święto tych społeczności, które przez cały rok działają na rzecz przyjaznej i bezpiecznej szkoły. Tysiące polskich szkół organizuje w tym dniu happeningi, marsze, koncerty, spektakle i debaty.
Z tej okazji zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie na projekt koszulki promującej Dzień Szkoły bez Przemocy.


   

Strona 46 z 50

Z życia szkoły

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Wydarzenia sportowe

 • Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół w Wielkopolsce Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół w Wielkopolsce
  14 czerwca Szkolny Związek Sportowy ,,Wielkopolska” podsumował wyniki współzawodnictwa sportowego szkół. W kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej tytuł ,,Najbardziej usportowionej szkoły w Wielkopolsce w roku szkolnym 2018/2019” i VI miejsce wśród wszystkich szkół Wielkopolski zajęła Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni.
  18 czerwca 2019
  Czytaj więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Polska

godło

Uonet+ dziennik

baner_vulcan_1

Office 365

office-365-banner

Uczymy programować!

Uczymy_programowa

Ubezpieczenie uczniów

Lepsza Edukacja

rol2

Cybernauci

cybernauci

Technologie z klasą

Technologie_z_klasa_120_x_240_IV-VI

Projekt z klasą

pion_JPG

Pilotaż programowania

l2_logo

Szkoła Promująca Zdrowie

LOGO

logo_wszpz

My Polacy

nbp

Mega Misja

megamisja

Code for green

CFR

Mistrzowie Kodowania

mistrzowie_kodowania

Scratch

Scratch2

Baltie

b3

CodeWeek

codeweekeu

Cyfrowa szkoła

logoCyfrowaSzkola

Gimnazjum nr 2

logo-szkolne-po-liftingu

Odzyskiwanie hasła - UONET+

baner_vulcan_2

Pierwsze logowanie dziennik rok szkolny 2017/2018

baner_vulcan_2

BIP

logo_bip

Reklama